Spindelharpan

Lägg Spindelharpan online här. Kan du få den att gå ut? Ge det ett härligt försök.

Visst är det kul att spela? Ge Spindelharpan ett plus och en ’like’:

Vad är Spindelharpan?

Spindelharpan är en väldigt populär typ av patiens som spelas med två kortlekar. Spelet är inte vunnet förrän du har fått bort alla kort från bordet, men det ska du naturligtvis göra med så få drag som möjligt.

Men hur spelar du egentligen Spindelharpan? Det är faktiskt ett väldigt enkelt spel, som i grova drag handlar om att ’samla ihop dina kort’. Du ska nämligen samla korten i högar, sorterade efter färg, som börjar med kung och går hela vägen till ess.

Du kan dock stöta på flera olika varianter av Spindelharpan (du hittar dessutom ofta spelet under namnet ”Spider Solitaire”). De här varianterna är mest kända: Gigantic Spider (spelas med fyra kortlekar), Relaxed Spider (i den här varianten behöver inte alla fält vara fyllda innan nya kort kan delas), Spiderette (spelas med bara en kortlek) och Spiderwort (spelas med tre kortlekar).

Så här spelar du Spindelharpan

Spindelharpan

Som sagt så spelas Spindelharpan med två kortlekar. Det är dock möjligt att variera svårighetsgraden genom att låta kortlekarna bestå av antingen en, två eller fyra olika färger.

Du ska lägga ut korten i tio kolumner, där det översta kortet i alla kolumnerna ska vara vänt med bildsidan uppåt medan resten av korten ska ha bildsidan nedåt. De resterande korten ska placeras i det nedersta högra hörnet i en hög med bildsidan nedåt.

Målet med Spindelharpan är att få bort alla korten från bordet genom att bygga kolumner, som är organiserade i fallande ordning – hela vägen från kung till ess. Om du vill öka svårighetsgraden så kan ställa in reglerna så att kolumnerna ska ha samma färg.

När du har lyckats bygga en hel kolumn i nummerordning, så kan den tas bort från bordet. Du är dessutom inte begränsad till att bara flytta ett kort åt gången, utan kan flytta en hel sekvens kort som alla har samma färg och som redan är ordnade i nummerordning. Du kan också spela på Windows, klicka här.

Hur får du poäng?

När du börjar spela Spindelharpan så har du 500 poäng. Från denna summa dras det antal drag som du använder för att avsluta spelet – alltså för att få alla kolumner att gå ut. Därefter ska du multiplicera det resultatet med 100 gånger det antal hela kortsekvenser som rensats bort från bordet under spelets gång, vilket betyder att det är en fördel att ta bort många kortsekvenser under spelets gång.